مشکل کمبود شارژ گوشی درروزهای پیش رو حل می گردد!


منبع تغذیه های تلفن همراه هیدروژنی می توانند عمر شارژ پیل تلفن همراه را به مدت یک هفته نگه دارند

 ساخت منبع تغذیههای هیدروژنی برای گوشی/  ایراد کمبود شارژبرطرف می شود

یک کارخانه انگلیسی در حال تولید پیل گوشی با ظرفیت نگهداری شارژ بالا است.

شرکت انگلیسی «Intelligent Energy» در حال ساخت باتری های هیدروژنی است که می توانند عمر شارژ باتری گوشی همراه را تنها با یکبار شارژ کامل به مدت یک هفته نگه دارند و مشکل کمبود شارژ گوشی همراه به زودی به پایان می رسد.

 

همچنین این شرکت انگلیسی اعلام کرد باتری بکار گرفته در این گوشی همراه هیدروژنی است و با فعل و انفعالاتی که میان هیدروژن و اکسیژن صورت می گیرد، جریان الکتریسیته تولید می شود. شرکت «Intelligent Energy» در مورد زمان دقیق عرضه این باتری خبری نداده است و اعلام کرده که اجرای این پروژه ۵.۲۵ میلیون پوند هزینه دارد.