عنوان: شیوه های مهاجرت به دانمارک از راه کار یا تحصیل به وسیله ساده ترین روش ها رایگان

این مقاله درباره چگونگی راههای مهاجرت به دانمارک  می باشد.

Aqua) و توی باکس (Toy-Box) می‌باشند.
دیگر شخصیت‌های سرشناس دانمارکی:

   فیزیکدانان نیلز بور (Niels Bohr

یکی از راه های اقامت دانمارک ادامه تحصیل در دانمارک می باشد.