تحلیل شکل های کاندم های زنانه و تحلیل مراکز خرید و فروش محصولات زوج ها

در همین راستا مقاله زیر که به توضیح انواع کاندوم و راه های کاندوم زنانه می پردازد را مطالعه نمایید

اعمالی که بعد از پارگی کاندوم در حین نزدیکی باید انجام داد

در صورت پاره شدن و یا خارج شدن کاندوم حین نزدیکی فوراً مقاربت را متوقف کرده و از کاندوم جدیدی استفاده کنید. چنانچه احتمال بارداری ناخواسته را میدهید با پزشک خود تماس بگیرید و یا از روش اورژانسی پیشگیری از بارداری استفاده کنید.۵ مورد در اینجا ذکر می کنم.

۱) قرص اچ .دی HD

2) قرص ال-دی LD

3) قرص تری فازیک

۴) دستگاه داخل رحمی از نوع مسی

۵) روش تزریقی جلوگیری از بارداری

۱) قرص اچ .دی HD

ابتدا ۲ عدد قرص میل شود ۱۲ ساعت بعد ۲ قرص دیگر میل شود.

۲) قرص ال-دی LD

ابتدا ۴ عدد قرص میل شود ۱۲ ساعت بعد۴ قرص دیگر میل شود.

۳) قرص تری فازیک

ابتدا ۴ عدد قرص سفید میل شود ۱۲ ساعت بعد۴ قرص سفید دیگر میل شود.

۴) دستگاه داخل رحمی از نوع مسی

فقط IUD مسی در این مورد کاربرد دارد و دستگاههای هورمونی کاربردی ندارند.

زمان استفاده :

در مورد قرصها خوردن اولین دوز بعد از نزدیکی مشکوک تا ۷۲ ساعت بعد وقت دارید . دوز دوم ۱۲ ساعت بعد از دوز اول میل می شودIUD مسی را از بعد از نزدیکی مشکوک تا ۵ روز بعد از آن می توان جا گذاری کرد.

نحوه عملکرد :

۱- تاثیر بر مخاط داخلی رحم ( اندومتر )

۲- جلوگیری از تخمگ گذاری

۳- اختلال در حرکات لوله ها

درصد موفقیت : ۹۷-۹۸ درصد. هر چه زودتر قرص میل شود و هر چه زودتردستگاه جا گذاری شود درصد جلوگیری آن بیشتر خواهد بود .

در همین راستا مطلب فوق که به توصیف انواع کاندوم و روش های خرید کاندوم می پردازد را مطالعه نمایید

خرید کاندوم - خرید کاندوم